bếp hợp phong thủy

Bếp nhỏ nhưng vẫn chuẩn phong thủy

Bếp nhỏ nhưng vẫn chuẩn phong thủy

Hãy thử nghiệm với nhiều cấp độ khác nhau của ánh sáng và cảm nhận sự thay về năng lượng mà mỗi thứ ánh sáng mang lại. Nhà bếp là một trong những khu vực trung tâm của ngôi nhà.