bố cục phòng vệ sinh

Trừ tà sát bằng cách mở cửa sổ nhà vệ sinh

Trừ tà sát bằng cách mở cửa sổ nhà vệ sinh

Cho dù phòng vệ sinh có cửa sổ cũng phải thường xuyên bật quạt thông gió để tiêu trừ khí độc, đảm bảo không khí luôn sạch sẽ, khô ráo. Thông thường, diện tích phòng vệ sinh không lớn, cửa