phòng tắm đúng phong thủy

Tư vấn phong thủy phòng tắm và nhà vệ sinh

Tư vấn phong thủy phòng tắm và nhà vệ sinh

Trong trường hợp nhà đã xây, không thay đổi được vị trí nhà vệ sinh, có thể thay đổi vị trí của xí bệt tránh khỏi các hướng xấu kể trên. Phong thủy phòng tắm đã trở thành một phần