phong thủy đồ dùng bếp

Tư vấn phong thủy đồ dùng nhà bếp

Tư vấn phong thủy đồ dùng nhà bếp

Hướng Nam rất thích hợp để đặt tủ nướng vì đây là hướng sinh nhiệt lượng rất lớn, nơi của mặt trời, lửa và các vật sắc nhọn. Bếp là nơi tích tụ nhiều năng lượng dương của gia đình.